Milieuvriendelijk charter

Nu de klimaatverandering, de bedreiging van de biodiversiteit en de problemen in verband met de energiebronnen op de voorgrond staan, is het van belang op alle niveaus en in alle sectoren te mobiliseren

Een van onze doelstellingen is het ontwikkelen van ecologisch verantwoorde praktijken. Afgezien van de aanzienlijke besparingen, is een verantwoord energiebeheer een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling. Hetzelfde geldt voor het afvalbeheer, dat moet leiden tot acties op het gebied van preventie, recycling en hergebruik. Wij willen ook de plaatselijke ambachtslieden en de Belgische knowhow promoten

Veel kampeerders zijn bereid om eco-verantwoordelijk te zijn. Velen ondernemen reeds concrete actie. Velen van hen herhalen op de camping de acties die zij thuis al lang uitvoeren: papier sorteren, elektriciteit en water besparen… Anderen weten gewoon niet hoe zij dit moeten aanpakken. Wij hopen dat iedereen onze aanpak zal steunen

Camping Beau Rêve wil een voorbeeld stellen door ecologisch verantwoord te werk te gaan. Een van de reeds uitgevoerde acties is dat wij volledig onafhankelijk zijn geworden van groene stroom dankzij onze fotovoltaïsche panelen

Waarom ecologisch verantwoorde acties ondernemen?

“Ce que la nature nous donne, nous devons le préserver”.

Daarom willen wij onze camping betrekken in een ecologische transitie om onze impact op het milieu te beperken.

Onze impact op het milieu beperken betekent het milieu waarin wij leven in stand houden.

Onze impact op het milieu beperken betekent ook onze consumptiepatronen veranderen.

Onze impact op het milieu beperken betekent ook onze consumptiepatronen veranderen.

 

Door middel van het eco-verantwoordelijke handvest, wordt elk van onze kampeerders uitgenodigd om deel te nemen aan deze ecologische aanpak door middel van een aantal verplichtingen en concrete acties, georiënteerd rond vijf doelstellingen:

Handelen op...energie

Doelstelling: Vermindering van het energieverbruik

De elektriciteit die we op onze camping gebruiken, is bijna uitsluitend afkomstig van hernieuwbare energie van onze zonnepanelen.

Groene energie is goed, maar het is nog beter om uw elektriciteitsverbruik onder controle te houden en verliezen te vermijden. Het identificeren van de meest energie-intensieve installaties en het implementeren van minder energie-intensieve oplossingen zijn de gebieden van verbetering waaraan wij zullen werken.

Als een kampeerder…

Ik verbind mij ertoe om, indien mogelijk, batterijen en elektrische apparaten tijdens de zonnige uren op te laden en tijdens de donkere uren op batterijen te laten werken

Ik verbind mij ertoe elektrische apparaten niet onnodig op stand-by te laten staan en overdag de lichten uit te doen

Ik verbind mij ertoe de motor van het voertuig uit te schakelen wanneer ik stilsta.

Ik verbind mij ertoe niet onnodig te verwarmen en de deuren te sluiten om warmteverlies te voorkomen

Camping Beau Reve zet zich samen met mij in voor:

 • Controle van het energieverbruik
 • Geleidelijk uitrusten van lokalen met spaarlampen
 • Installatie van aanwezigheidsdetectoren voor de verlichting van de lokalen
 • Toezicht op het onderhoud van de installaties

Handelend op...water

Doelstelling: Vermindering van het waterverbruik.

Water is een vitale hulpbron, dus de invoering van een systeem om regenwater op te vangen en na te denken over efficiënt waterbeheer is een van onze prioriteiten.

Als een kampeerder,

Ik verbind mij ertoe waar mogelijk gebruik te maken van toiletten met een lage spoeling

Ik ga akkoord om koud water te gebruiken om mijn handen te wassen

Ik beloof de kraan niet onnodig te laten lopen

Ik verbind mij ertoe om elke waterlekkage die ik vaststel te melden aan de bevoegde technische dienst

Ik beloof dat ik geen giftige producten of verf in de toiletten zal gooien.

Camping Beau Rêve zet zich samen met mij in voor :

 • Overweeg de installatie van een systeem om regenwater op te vangen
 • Onderzoek naar verschillende oplossingen voor afvalwaterbehandeling
 • Assurer l’entretien des installations (fuites, …)
 • Overwegen van droge toiletten

Wist je dat? …

Zoet water vertegenwoordigt slechts 2,5% van de watervoorraden in de wereld, het is kostbaar en verdient te worden gered.

Een klein waterlek aan een kraan (druppel) vertegenwoordigt 15 m³/jaar verspilling, d.w.z. 65 €. Een groot lek kan een verlies van 150 m³ per jaar betekenen, oftewel 650 €! Een spoeling verbruikt 6 tot 10 liter water, d.w.z. 30 m³/jaar (130 €).

Een spoeling verbruikt 6 tot 10 liter water, d.w.z. 30 m³/jaar (130 €).

Doelstelling: Afval verminderen, sorteren en recycleren.

Het beste afval is het afval dat niet wordt geproduceerd! Elk van ons produceert meer dan 500 kg afval per jaar. Dat is twee keer zoveel als 50 jaar geleden. We kunnen proberen de hoeveelheid afval die we weggooien te verminderen en op zijn minst het afval dat we produceren te sorteren. Voor dit doel zal onze kleine ecologische camping afval scheidingsbakken ter beschikking stellen.

Wij zullen ook aanbieden om groente- en fruitschillen een tweede leven te geven door de composteerbak te voeden.

Als een kampeerder …

Ik verbind mij ertoe mijn afval niet op de grond of in de beken te gooien

Ik verbind me ertoe afval te sorteren en de recyclagevoorschriften na te leven

Ik verbind mij ertoe het hergebruik van organisch afval aan te moedigen en de composteringsvoorschriften na te leven

Ik verbind mij ertoe de hoeveelheid afval te verminderen door de voorkeur te geven aan herbruikbare of recycleerbare containers

Camping Beau Rêve zet zich samen met mij in voor :

 • Geleidelijk verbeteren van selectieve sortering
 • Duidelijke instructies voor recycling en compostering
 • Onderzoek naar de technische en financiële mogelijkheden van verschillende ecologische oplossingen

Wist je dat? …

Ondanks de negatieve gevolgen voor het milieu blijven veel mensen hun afval op het platteland dumpen. Hoewel sommige producten biologisch afbreekbaar zijn, duurt het vele jaren voordat de meeste biologisch afbreekbaar zijn en zijn sommige producten helemaal niet biologisch afbreekbaar.

Enkele voorbeelden: Sinaasappelschil of appelkern: 1 maand Papier: 2 tot 5 maanden Krant: 3 tot 12 maanden Groenten en fruit: 3 maanden tot 2 jaar Sigarettenstompje (met filter): 1 tot 2 jaar Plastic zak: 450 jaar Plastic verpakking voor een 6-pack flessen: 400 jaar Polystyreen: 1000 jaar Glazen flessen: 4000 jaar Batterijen: 7500 jaar Banden: niet biologisch afbreekbaar

Handelen aan... de bescherming van ons ecosysteem

Doelstelling: Bescherming van de fauna en flora in onze omgeving

“Wat de natuur ons geeft, moeten we behouden”.

Wij willen de biodiversiteit behouden door delen “wild” te houden, wilde planten te stimuleren en wilde dieren te beschermen

Als een kampeerder …

Ik verbind mij ertoe de dieren niet te voederen (noch de wilde dieren, noch die op de camping)

Ik beloof geen groen hout te hakken of te snijden in de stammen

Ik verbind mij ertoe geen dood hout in het bos te verzamelen, aangezien een deel ervan daar met opzet is achtergelaten om de biodiversiteit te bevorderen

Ik verbind mij ertoe de bevers niet te storen tussen begin mei (geboorten) en eind juni (spenen van de jongen)

Ik verbind mij ertoe de voortplantingscyclus van de vuurvliegjes te beschermen door zoveel mogelijk lichtvervuiling te vermijden tussen 22.00 en 23.30 uur van 15 juni tot 15 juli.

Camping Beau Rêve zet zich samen met mij in voor :

 • Geleidelijke verbetering van de voetpaden vanaf de camping
 • De mogelijkheden verbeteren om de dieren op de camping te observeren
 • Het opzetten van een permacultuur moestuin
 • Onderzoek naar de technische en financiële mogelijkheden van verschillende ecologische oplossingen

Wist je dat? …

Onze Belgische fauna omvat drie soorten glimwormen. Zijn naam is misleidend: de glimworm is geen worm, maar een kever die door bioluminescentie een koud licht uitstraalt. Alleen mannetjes kunnen vliegen. Dit mysterieuze dier komt steeds minder voor in ons land. Lichtvervuiling zorgt ervoor dat hij onze parken en bossen verlaat.

Om hun broedcyclus te beschermen, vragen wij om lichtvervuiling te vermijden van 22.00 tot 23.30 uur van 15 juni tot 15 juli.

Actie ondernemen op...permacultuur en lokale consumptie

Doelstelling: Bevordering van plaatselijke producenten en Belgische knowhow

Of het nu gaat om levensmiddelen (plaatselijke producenten,…) of om de bouw (zagerijen, Belgische ambachtslieden en kleine bedrijven,…), wij willen een plaatselijk netwerk ontwikkelen en korte circuits bevorderen.

Als een kampeerder …

Ik verbind mij ertoe om tijdens mijn verblijf een maximum aan producten van korte circuits te gebruiken

Camping Beau Rêve zet zich samen met mij in voor :

 • Producenten en ambachtslieden promoten die zich houden aan ons eco-verantwoordelijk handvest
 • Bied biologische en lokale producten aan in uw kruidenierswinkel
 • Intensivering van de voorlichtings- en bewustmakingscampagnes

Onze ideeën voor het milieu delen

Wij willen een plaats van uitwisseling worden en waarom niet een plaats om te leren door middel van workshops georganiseerd met onze partners
Wij hebben tal van ideeën, zowel klassieke als meer originele, om onze ecologische camping nog groener te maken. Wij zullen ernaar streven deze zo spoedig mogelijk uit te voeren. Aarzel niet om contact met ons op te nemen met uw suggesties voor verbetering!

Als een Eco-camper…

Ik zal trachten de in dit handvest vervatte aanbevelingen na te leven.

Als tegenprestatie voor deze verbintenis, verbindt Camping Beau Rêve zich ertoe om :

 • Een programma van acties en voorzieningen uitvoeren dat het dagelijks leven vergemakkelijkt en de kampeerders aanmoedigt bij te dragen tot het behoud van het milieu
Search

april 2024

 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

mei 2024

 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
0 Adults
0 Children
Pets
Size
Price

Compare listings

Compare